Zones Blaves

GESTIÓ DE LES ZONES BLAVES A SANT BOI

Actualment és Claus l’encarregada de gestionar la zona blava de Sant Boi de Llobregat.

Es tracta d’àrees d’estacionament temporal per a vehicles amb un límit de temps que va entre els 5 i els 160 minuts.

L’objectiu és dinamitzar l’activitat comercial i facilitar els desplaçaments per fer gestions.

Per estacionar en aquesta zona durant l’horari comercial és necessari adquirir un tiquet a les màquines habilitades, i col·locar-lo en una zona visible del cotxe.

De dilluns a dissabtes de 9.00 h a 13.30 h i de 16.30 a 20.00 h

Diumenges i festius gratuïts

Agost gratuït

Tarifa Ordinària
 • 0,05 €=10 minuts
 • 0,40 €=31 minuts
 • 0,90 €=61 minuts
 • 1,20 €=91 minuts
 • 1,50 €=121 minuts
 • 2,15 €=160 minuts

El temps mínim d’aparcament passa a costar 5 cèntims, el temps màxim de 160 minuts passa a costar 2,15 euros.

 

Residents

És imprescindible que els vehicles estiguin identificats degudament

 • 0,05 €=20 minuts
 • 0,40 €=62 minuts
 • 0,90 €=122 minuts
 •  1,20 €=182 minuts
 • 1,50 €=242 minuts
 • 2,50 €=600 minuts

El temps mínim d’aparcament és de 5 cèntims, el temps màxim de 6 hores (un dia) és de 2,50 euros.

 

Persones amb discapacitat

Exemptes de pagament durant els 160 minuts de temps màxim establert.
Cal que sigui visible la identificació adient a l’interior del vehicle.

Poden adquirir paquets de 20 tiquets de 30 minuts per 6,30 € per oferir als seus clients.

Les denúncies que us puguin posar a les zones blaves poden retirar-se abonant 3,15 € sempre que siguin per excedir el temps d’estacionament, si la denúncia és per manca de tiquet NO ES PODEN ANUL·LAR.

 

Es pot realitzar el pagament de denúncia online a través de:

Pagament de denúncia online

Telèfon d’informació 936 300 900