PROMOCIÓ CAMÍ DEL LLOR

Habitatges, local comercial i aparcaments de cotxes i motos

Carrer Camí del Llor, 11.
San Boi de Llobregat

CAMÍ DEL LLOR, 11

Conjunt d’habitatges i aparcaments amb un local comercial, ubicats a la Camí del Llor, 11 l’any 2011

  • 68 habitatges
  • 16 places d’aparcament
  • 1 local comercial d’uns 200 m2

  Aparcaments

Compra

  • Oferta de finançament directe de Claus
    • Plaça de cotxe quotes mensuals de 142,71 €/mes  (entrada de 5.000 €) finançament fins a 10 anys
    • Plaça de moto quotes mensuals de 33,43 €/mes (entrada 670 €) finançament fins a 5 anys

 Lloguer

  • Lloguer mensual de cotxe 87,12 € IVA inclòs
  • Lloguer mensual de moto 36,3 € IVA inclòs