Àrees de Serveis

Aquests espais integren en un mateix lloc diferents serveis d’utilitat pels transportistes com aparcaments de camions, benzinera, túnels de rentat, etc.