APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA

Entrada aparcament

Entrada aparcament Plaça Catalunya

Ubicació aparcament

enllaç a google maps

Interior aparcament

Interior aparcament Plaça Catalunya

APARCAMENT PLAÇA CATALUNYAUbicat a la Plaça Catalunya s/n de Sant Boi de Llobregat.

Disposa de 255 places d’aparcament.

No té rotació per tant no està obert al públic, es pot utilitzar mitjançant lloguer o concessió administrativa.


PREU DELS APARCAMENTS  EN LLOGUER MENSUAL

  • 87,70 € IVA inclòs  (Dipòsit de 150 € que es retorna passat 65 dies del darrer cobrament)

 


PREUS DELS APARCAMENTS  EN CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

Concessió Administrativa a 10 anys
Preus
(ITP inclòs)
Entrada
(ITP no inclòs)
Import a finançar (ITP no inclòs) Quota mensual
(a 5 anys)
Plaça central 4.321 € 600 € 3.555 € 67,90 €
Plaça perimetral 4.382 € 600 € 3.613 € 69,01 €
  • Finançament directe de Claus fins a 5 anys (entrada més quotes fixes mensuals).

 

Concessió Administrativa a 50 anys
TIPUS DE PLAÇA Preus
(ITP inclòs)
Entrada
(ITP no inclòs)
Import a finançar
(ITP no inclòs)
Quota mensual   (a 10 anys)
Plaça central 16.548 € 2.500 € 13.412 € 145,56 €
Plaça perimetral 16.767 € 2.500 € 13.622 € 147,83 €
  • Finançament directe de Claus fins a 10 anys (entrada més quotes fixes mensuals).