APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA

Entrada aparcament

Entrada aparcament Plaça Catalunya

Ubicació aparcament

Interior aparcament

Interior aparcament Plaça Catalunya

Preu de lloguer mensual:


  • 87,70 € IVA inclòs
  • Dipòsit de 150 € (es retorna passat 65 dies del darrer cobrament)

Preu de Concessió Administrativa a 10 anys


TIPUS DE PLAÇA Preus 
(ITP inclòs)
ENTRADA
(ITP no inclòs)
IMPORT A FINANÇAR
(ITP no inclòs)
QUOTA MENSUAL
(a 5 anys)
 

CENTRAL

4.321 € 600 € 3.555 € 67,90 €
PERIMETRAL 4.382 € 600 € 3.613 € 69,01 €

  • Finançament directe de Claus fins a 5 anys (entrada més quotes fixes mensuals).

Preu de Concessió Administrativa a 50 anys


TIPUS DE PLAÇA Preus
(ITP inclòs)
ENTRADA
(ITP no inclòs)
IMPORT A FINANÇAR
(ITP no inclòs)
QUOTA MENSUAL
(a 10 anys)
CENTRAL 16.548 € 2.500 € 13.412 € 145,56 €
PERIMETRAL 16.767 € 2.500 € 13.622 € 147,83 €
  • Finançament directe de Claus fins a 10 anys (entrada més quotes fixes mensuals).