APARCAMENT CAN CALDERON

ubicacionSant Boi. Polígon Can Calderon, carrer Múrcia

159 Places amb video-vigilància 24 hores

infoSuperficie total 16.200 m2.

precio

L’aparcament de vehicles industrials Can Calderón forma part de l’Àrea de Serveis de Can Calderón.

 

Preus de lloguer mensual:

  • Furgoneta fins a 6 m = 96,52 € + IVA
  • Furgoneta fins a 7,5 m = 121,92 € + IVA
  • Plaça petita fins a 9,5 m = 137,52 € + IVA
  • Plaça mitjana fins a 11,5 m = 157,14 €+ IVA
  • Plaça mitjana fins a 16,5 m = 196,44 € + IVA
  • Plaça tren de carretera fins a 18 m = 220,02 € + IVA

 

Preus de trànsit:

  • Fins a 12 hores = 9,91  + IVA
  • De 12 a 24 hores = 19,83 + IVA