APARCAMENT CAN NADAL

ubicacionLlicà de Vall. Polígon Can Nadal. Carrer Can Nadal, 4-6

136 Places d’aparcament

infoSuperficie total xx m2.

precio

Aquest aparcament de vehicles industrials forma part de l’Àrea de Serveis de Can Nadal

 

Preus de lloguer mensual

  • Plaça petita fins a 9,5 m = 122,85 € + IVA
  • Plaça mitjana fins a 11,5 m = 139,86 €+ IVA
  • Plaça mitjana fins a 16,5 m = 172,00 € + IVA

 

Preus de trànsit

  • Fins a 12 hores = 9,91 € + IVA
  • De 12 a 24 hores = 19’83 € + IVA
  • Cap de setmana = 37,19 € + IVA