Aparcaments de Camions

Els aparcaments de camions ubicats a l'exterior de nucli urbà, milloren la mobilitat dins i fora del municipi.