Publicades les bases per a la adjudicació de 3 habitatges de lloguer adscrits al programa d’emancipació juvenil “lloguer jove”

Es tracta de un projecte impulsat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, adreçat a joves que vulguin emancipar-se amb un primer habitatge de lloguer.

Els requisit fonamentals són:

  • Tenir entre 18 i 30 anys
  • Residents a Sant Boi de Llobregat
  • Registrat com a sol·licitant d’habitatge de Protecció Oficial a l’Agència d’Habitatge de Catalunya
  • No ser propietari d’habitatges o terrenys residencials
  • Estar dintre d’uns ingressos mínims i màxims

En el següent enllaç hi trobareu la documentació amb tota la informació així com la sol·licitud per a participar en el procediment.

Procediment Adjudicació Habitatges