04/03/2015 – Noves tarifes reduïdes fins el 50% en els trams més curts de temps.

L’objectiu és dinamitzar l’activitat comercial i facilitar els desplaçaments per fer gestions, i és per això que s’han reduït més les estades més curtes.

0,05 €=10 minuts              1,20 €=91 minuts
0,40 €=31 minuts              1,50 €=121 minuts
0,90 €=61 minuts              2,15 €=160 minuts

L’import mínim és de 5 cèntims i permet una estada de 10 minuts, el temps màxim és 160 minuts i ara costa 2,15 euros.

També hi ha reducció en les tarifes especials com per exemple la de residents que mantenen la reducció del 50% sobre la nova tarifa reduïda.

Els comerços poden adquirir paquets de 20 tiquets de 30 minuts per 6,30 € per oferir als seus clients.