Procediments Adjudicació Habitatges

Habitatge de lloguer social a Muntanyeta

Documentació

Llistat definitiu 

Llistat provisional de sol·licituds admeses

Annex 1 Model Sol·licitud

Calendari Adjudicació

Bases Adjudicació


Habitatges de lloguer adscrits al Programa d’emancipació juvenil “LLOGUER JOVE” que impulsa l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a joves entre 18 i 30 anys 

Documentació

Llistat de persones adjudicatàries i reserves 

Llistat definitiu

Llistat Provisional de persones admeses

Model Sol·licitud

BASES 07 02 2017

BASES ANNEX 2 PORTAL