Procediments Adjudicació Habitatges

Habitatges de lloguer adscrits al Programa d’emancipació juvenil “LLOGUER JOVE” que impulsa l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per a joves entre 18 i 30 anys 

 

Documentació

Llistat Provisional de persones admeses

Model Sol·licitud

BASES 07 02 2017

BASES ANNEX 2 PORTAL