Presentació

CLAUS, Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA

 

L’empresa municipal CLAUS (Companyia Local d’Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA) va ser constituïda per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en data 29 de juny de 2001 com a societat anònima de capital íntegrament públic.

Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 34027, Foli 169, Full B240460 inscripció 1a, essent el seu objecte social la promoció, construcció i rehabilitació d’habitatges i locals comercials, industrials o aparcaments així com la gestió d’aquests habitatges i d’altres actuacions urbanístiques.

A 2014 mitjançant un acord del Consell d’Administració de CLAUS, SA de data 17 de març, es va traspassar la gestió i la direcció de la societat a l’empresa municipal CORESSA.

A partir d’aquest moment la ubicació de CLAUS passà a la Masia Torre Figueres, carrer Pau Claris, 14 de Sant Boi de Llobregat.

 

Presidenta

Lluïsa Moret Sabidó

Lluïsa Moret Presidenta ClausCONSELL D’ADMINISTRACIÓ

JUNTA GENERAL