Oferta Interna de Contractació

Convocatòries obertes


Rentador/a de Vehicles Industrials: Oferta EIS1801
Expendor/a Venedor/a a Sant Boi: Oferta EIS1716
Expendor/a Venedor/a Lliçà de Vall: Oferta 252884
Expendor/a Venedor/a: Oferta 1712

 _

Convocatòries tancades en procés


Actualment no hi ha cap convocatòria en procés

 

_

Convocatòries tancades 


Oferta codi 1711
Oferta d’Auxiliar d’Aparcament (codi 1702)
Oferta d’Expenedor/a Venedor/a (codi 1614)
Oferta de rentador/a de vehicles industrials (codi 1609)
Oferta Oficial de 2a Administratiu (codi 1604)
 Oferta Expenedor/a  (codi 1606)
Vigilant de Mercats Municiapals i Ambulants (codi 1516)