APARCAMENT CAN NADAL

ubicacionLlicà de Vall. Polígon Can Nadal

136 Places d’aparcament

infoSuperficie total xx m2.

precio

Aquest aparcament de vehicles industrials forma part de l’Àrea de Serveis de Can Nadal

 

Preus de lloguer mensual

  • Plaça petita fins a 9,5 m = 122,85 € + IVA
  • Plaça mitjana fins a 11,5 m = 139,86 €+ IVA
  • Plaça mitjana fins a 16,5 m = 172,00 € + IVA

 

Preus de trànsit

  • Fins a 12 hores = 9,91 € + IVA
  • De 12 a 24 hores = 19’83 € + IVA
  • Cap de setmana = 37,19 € + IVA